Контакти

Адрес:
гр. София, ПК-1330, бул. "Възкресение" № 60
Телефони:
Директор: 02/822-31-83
Пом.-директори: 02/829-51-72
Канцелария: 02/829-51-66

На 12.09.2017г. от 18:00 часа ще се
проведе родителска среща
за първи клас.


Списък на приетите ученици
за първи клас 2017/2018 г.


Район за приемане на ученици в първи клас